Treningi neurofeedback można wykonywać u dzieci już od piątego roku życia.

Przeprowadzane regularnie zwiększają potencjał umysłowy i uwagę u dzieci, wspomagając kreatywność, koncentrację, szybkość myślenia i pamięć. Pomagają także wyciszyć nadmierne emocje.

Regularne treningi przynoszą trwałe korzyści, takie jak:
 • poprawienie wyników w szkole
 • wzrost koncentracji
 • poprawa pamięci
 • podniesienie samooceny
 • odporność na czynniki rozpraszające
 • zwiększenie zdolności językowych (pisanie, czytanie ze zrozumieniem, szybsza nauka języków obcych)
 • usprawnienie motoryki
 • większa odporność na stres
 • zdolność do opanowania gniewu i kontrolowania emocji
 • lepszy kontakt z otoczeniem
 • wyciszenie, zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej
Neurofeedback znajduje również szerokie zastosowanie we wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych.

W wielu wypadkach może być bezpieczną i nieinwazyjną alternatywą dla leczenia farmakologicznego.

Umów się już dziś
Treningi neurofeedback skutecznie wspomagają terapię w przypadku:
 • ADHD
 • ADD
 • dysleksji
 • zaburzeń zachowania (jak agresja, nadwrażliwość)
 • fobii
 • zaburzeń mowy
Neurofeedback jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami z koncentracją czy uwagą.

Jest również skuteczną pomocą dla tych, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami, skłonności do wybuchów agresji i nie radzą sobie ze stresem. U dzieci nieposiadających problemów w nauce treningi są doskonałym sposobem stymulowania rozwoju intelektualnego, poprawiania pamięci i nauki radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Umów się już dziś
Biofeedback jest szczególnie skuteczny w terapii ADHD

( zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi )
Zaburzenie to charakteryzuje się:

problemami z utrzymaniem uwagi
problemami z kontrolą impulsywności
nadmierną ruchliwością i niepokojem

Neurofeedback pozwala podnieść koncentrację i zredukować problemy z uwagą poprzez zwiększenie odporności na dystraktory. Pomaga panować nad emocjami oraz eliminować zachowania niepożądane, takie jak agresja. Poprzez zredukowanie napięcia ułatwia kontrolowanie zachowania i zmniejsza niepokój i impulsywność.

Neurofeedback jest nieinwazyjną alternatywą dla często stosowanego w ADHD leczenia farmakologicznego! Efekt leczniczy jest trwały, podczas gdy leki jedynie kontrolują objawy.

Sprawdź cennik
Dysleksja i inne specyficzne zaburzenia uczenia.

Specyficzne zaburzenia uczenia mogą objawiać się w postaci trudności w czytaniu (dysleksja), pisemnym wypowiadaniu się (dysgrafia i dysortografia) lub nauce matematyki (dyskalkulia). Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych: słuchowo-językowych, wzrokowych, motoryki małej, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ich integracji.

Treningi neurofeedback wspomagają neuroprzewodzenie w mózgu oraz wpływają na poprawienie komunikacji między różnymi obszarami kory mózgowej. Ułatwia to integrację bodźców sensorycznych. Dziecko uczy się kontrolować poziom swojej koncentracji tak, aby osiągać cel w trakcie gry. Przekłada się to na funkcjonowanie w życiu codziennym poprzez naukę dyscypliny i budowanie świadomości, że dzięki treningom można przekraczać swoje ograniczenia.

Umów się już dziś
Maturzyści, przygotowanie do egzaminów

Okres przed ważnymi egzaminami to nie tylko czas wzmożonej nauki, ale też podwyższonego napięcia. Treningi neurofeedback umożliwiają szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji. Zwiększają także możliwości radzenia sobie ze stresem. Poprawiając nastrój i samoocenę, pomagają w efektownym prezentowaniu swoich osiągnięć i umiejętności.

Sprawdź cennik
Zajęcia dodatkowe

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mają bardzo dużo nauki i zajęć dodatkowych. Treningi neurofeedback pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał uczniów. Umożliwiają szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych oraz lepsze stosowanie nabytej wiedzy w życiu.

Treningi neurofeedback są także zalecane dla młodych sportowców.
Zaledwie 20 sesji skróci czas reakcji o około 25%.